Guerrilla Gardening Chapter 16

Music video to the song Next to You by The band Called Oh. Direction, filming and editing by me. Produced by Ingeborg Løvlie. Coreographed by Daniel Rodrigo Nilsen. Dancers: Daniel Rodrigo Nilsen, Katja Henriksen Schia, Sigurd Christian Dahle Uberg, Erlend Auestad Danielsen, Inés M. Belli Animations by Sunniva Mellbye

I bet this won't look good on the flip side
But we should get around and get our heads right
This ain't nothing new, nothing new..

Runddans, en dans

Filmet generalprøven til soloforestillingen "Runddans, En dans" til Ida Haugen. Setter sammen en liten film, som er å se på min Vimeo om ikke så alt for lenge.

"Ida Haugens «Runddans, en dans» er en soloforestilling som utforsker grensen mellom drøm og virkelighet. Ida Haugen bruker et minimalistisk og dynamisk språk, som skjer gjennom et bestemt score, improvisasjon og egenskrevne dikt. Hun har jobbet med tematikk innenfor kjærlighet, kosmos og mellommenneskelige forhold."

Ferden ikke slutt

Utstilling! Event her

"Bildene er tatt analogt, med et enkelt kamera, for å distansere meg fra det tekniske og det vurderende blikket. Og også for at selve fotograferingen ikke skal forstyrre mitt værende i øyeblikket. Slik ønsker jeg å dele mine opplevelser. Både det terapeutiske ved å reise uten et fast mål, og det å finne tilbake til den samme roen i etterkant av reisen når man er tilbake i hverdagslivet."

∞ Moodboard november ∞

 

NOBREZA SILENCIOSA. SILENT NOBILITY. It is a mistake to believe that the crucial moments of a life when its habitual direction changes forever must be loud and shrill dramatics, washed away by fierce internal surges. This is a kitschy fairy tale started by boozing journalists, flashbulb-seeking filmmakers and authors whose minds look like tabloids. In truth, the dramatics of a life-determining experience are often unbelievably soft. It has so little akin to the bang, the flash, of the volcanic eruption that, at the moment it is made, the experience is often not even noticed. When it deploys its revolutionary effect and plunges a life into a brand-new light giving it a brand-new melody, it does that silently and in this wonderful silence resides its special nobility - Pascal Mercier