Ferden ikke slutt

Utstilling! Event her

"Bildene er tatt analogt, med et enkelt kamera, for å distansere meg fra det tekniske og det vurderende blikket. Og også for at selve fotograferingen ikke skal forstyrre mitt værende i øyeblikket. Slik ønsker jeg å dele mine opplevelser. Både det terapeutiske ved å reise uten et fast mål, og det å finne tilbake til den samme roen i etterkant av reisen når man er tilbake i hverdagslivet."